FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
45 620 210 Kč
2
Nedaňové příjmy
7 759 709 Kč
4
Přijaté transfery
3 587 818 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 251 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
50 876 908 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
24 057 151 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
13 470 319 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 651 459 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
530 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
50 876 908 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
24 057 151 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
13 470 319 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 651 459 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
530 000 Kč