FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
45 312 010 Kč
Nedaňové příjmy
4 343 109 Kč
Přijaté transfery
2 505 059 Kč
Kapitálové příjmy
1 231 200 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
49 334 608 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
20 610 451 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
13 370 319 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 261 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
530 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
49 334 608 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
20 610 451 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
13 370 319 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 261 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
530 000 Kč