FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
45 450 210 Kč
Přijaté transfery
8 997 359 Kč
Nedaňové příjmy
7 619 709 Kč
Kapitálové příjmy
-738 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
50 876 908 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
26 257 151 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
13 470 319 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 561 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
530 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
50 876 908 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
26 257 151 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
13 470 319 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 561 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
530 000 Kč